Renewed Relations

Vi jobbar även med att ta tag i gamla och ibland bortglömda kunder som ofta finns hos företag.
De förtjänar ett bättre öde och där döljer sig många intressanta affärsmöjligheter, som företagen går miste om genom att inte bearbeta dem aktivt. Detta är en tjänst som hjälper dig att kontakta dina gamla kunder, så att de lyfts upp i medvetandegrad om dig och ditt företag. Vi återuppbygger relationer och förtroende, samtidigt som vi samlar in tidigare okänd affärsinformation och hämtar in leads för merförsäljning.

Frågor?

Hör av dig till oss så hjälper vi dig.

© 2024 All Rights Reserved.

Scroll to Top